ENGELLİ HAKLARI

ENGELSİZ ERİŞİM ve ULAŞIM

Ülkemizde engellilerin yaşadığı başlıca sorunlar arasında mimari sorunlar yani yolların, kaldırımların kamu ve özel sektöre ait binaların engellilerin erişimine uygun olmaması, işsizlik, toplum tarafından dışlanma, mimari koşullar yüzünden eğitim alamama, yine mimari koşulların zorluğu sebebi ile evinden çıkamayan engellilerin sosyalleşememesi, aileleri tarafından terk edilme gibi konular yer almaktadır.

Ülkemizde engelli nüfusu yaklaşık 8,5 milyon civarındadır. Bu bireylerin hemen hemen hiç biri engellerinden dolayı eğitim, sağlık, çalışma, eğlenme, dinlenme ve spor gibi yasa ile kendilerine tanınmış temel hakları gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak mimari düzenlemelerin yetersizliği yüzünden bu haklarını kullanamamaktadır. Bu da engelli nüfusun büyük oranda eğitimsiz ve dolayısıyla üretim ve işgücüne katılımının düşük olmasına neden olmaktadır. Engellilerin kent yaşamına katılabilmelerine ve temel haklardan yararlanabilmelerine ilişkin olarak başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasa ve yönetmelikler çıkartılmış, engellilere yönelik hükümler eklenmiş ve konuya ilişkin politikaları belirlemek üzere çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar toplumun engellilere bakış açısının değiştirilmesi, engellilerin yaşadıkları konuttan çıkarak kent ve toplum yaşamına katılabilmesi, kentsel alanlara ve yapılara rahat, sorunsuz erişebilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Ancak yapılan çalışmalar yasa düzeyinde veya büyük kentlerdeki az sayıda uygulama ile sınırlı kalmış, yaygınlaştırılamamış, kentsel alanlar ve yapılarda engellilere yönelik düzenlemeler istenilen düzeye ulaşamamıştır.

Hedef

DEYADER Engelli Hakları Birimi ülkemizin sosyal, siyasi ve demokratik kültür yönünden batı ülkelerinin standartlarını yakalayabilmek için engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin profilini çizmek ve buna uygun olarak sosyal politikalar üretilmesini sağlamak amacı ile projeler oluşturmaktadır. üretmek mecburiyetindeyiz. Engellinin bakıma muhtaçlık, istihdam, sosyal hayata uyum, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik gibi çok yönlü sorunlarına çözüm stratejileri üretilmesi ve bu konuların hassasiyetinin kamuoyu ile paylaşılması için bilgilendirme projeleri hayata geçirerek bireyleri kuşatan engelleri hafifletmeyi hedeflemektedir.

İletişim

Aşık Veysel Mahallesi Kemal Sunal Caddesi Semerkand Residence No:3 K:2 D:18 Esenkent Esenyurt / İstanbul

 
Telefon: 0 (532) 441 61 40

 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Destekçimiz
DEYADER © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

E2