YAŞLI HAKLARI

YAŞLILIK

Günümüzde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı sorunlar arasında, maddi, sağlık, bakıma muhtaçlık sorunları yanı sıra, ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak şekilde hizmet sağlanamaması, çevre düzenlemelerinin yaşlıların yaşam standartları gözetilerek yapılmaması, yaşam kalitelerinin arttırılması için destek uygulamaların yetersizliği, resmi/gönüllü evde yaşlı bakım hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlar yer almaktadır.

Günümüzde yaşam süresinin uzaması yaşlılığı dikkate alan sosyal politikaların iki sütun üzerine oturtulmasını gerekli kılmaktadır. Birincisi 65 yaş üstü kişileri, ikincisi ise 65 yaş altı kişileri kapsamaktadır. Bakıma muhtaçlık ihtiyacı olan yaşlı bireylerin büyük bir kesimi hiç bir geliri olmayan, devletin veya ailelerinin desteğine muhtaç kişilerdir. Bu maddi imkansızlık bireylerin topluma katılım ve entegrasyon olanaklarının kısıtlanması anlamına da gelmektedir. Yine istatistiklere bakıldığında yaşlıların yüzde 30-35’lik kesimi gelirsizdir. En yüksek oran ise sanayi ve ticari alanda geri kalmış bölgelerde görülmektedir. Yaşı 60 ve üstü nüfusun ortalama yüzde 25’i bakıma muhtaçtır. Hızla büyüyen bunama hastalarının sayısı 800 bin civarındadır.

Hedef

DEYADER Yaşlı Hakları Birimi yaşlılar için koruyucu sağlık hizmeti amaçlı tarama programlarının hazırlanması, yaşlanan bireye sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında danışmanlık yapılması, aktif ve sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi ve sürdürülmesine ilişkin programlar geliştirilmesi, yaşlıların temel sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine adil olarak ulaşımlarının sağlanması, kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin özendirilmesi, kronik hastalığı olan yaşlıların evde bakımının sağlanması, başta sosyal güvencesizler olmak üzere tüm yaşlılara yönelik bakım ihtiyaçlarının karşılayacak projeler oluşturulması, konut içi ve dışında fiziki yönden güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için ilgili düzenlemelerin yapılması, sosyal yaşama katılımlarının sağlanması, üretkenliklerini sürdürebilmelerine ortam sağlanması, kuşaklar arası iletişimi arttırıcı projelerin yaşama geçirilmesi, şehir planlamalarında yaşlılara uygun mekan ve alt yapı düzenlemelerine yer verilerek ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması, sosyal ve kültürel tesislerin oluşturulması, yaşlı nüfusun ve korunmaya muhtaç yaşlıların belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılarak profil/ beklentiler/ hizmet gereksinimlerinin saptanması, uygun kısa ve orta vadeli çözüm odaklı sosyal politika ve hizmetlerin geliştirilmesi, emekliliğe hazırlık amaçlı programlar geliştirilmesi, mevcut kurum bakımı hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet modellerinin sektörler arası işbirliği ile yaşama geçirilmesi konularında destek projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

İletişim

Aşık Veysel Mahallesi Kemal Sunal Caddesi Semerkand Residence No:3 K:2 D:18 Esenkent Esenyurt / İstanbul

 
Telefon: 0 (532) 441 61 40

 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Destekçimiz
DEYADER © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

E2