GENÇLİK HAKLARI

EĞİTİM

Gençler, her ulusun en değerli varlığıdır. Gençliğin taşıdığı değer; toplumla gelecek arasında bir bağ kurulmasını ve ulusların tarihi varlığını geleceğe taşımasını sağlayacak en önemli araç olmasından kaynaklanmaktadır. Türk gençliğine çok güvenen ve bunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Cumhuriyeti koruma görevini de bu nedenle gençlere vermiştir.

Eğitim hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış haklar arasındadır. Anayasamızda da “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” denilerek bu hak güvence altına alınmıştır ancak, Türkiye’de gençlerin eğitim haklarını kullanmaları önünde ekonomik, sosyal ve geleneksel birçok engel bulunmaktadır. Türkiye’de gençler, ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin her kademesinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemiz, eğitim harcamalarının GSYİH’ye oranı bakımından oldukça gerilerde yer almaktadır. Devlet yatırım harcamaları içerisinde eğitim harcamaları önemli bir yer tutmasına karşın artan ihtiyaçlar karşısında bu yatırımlar yetersiz kalmaktadır. Ancak son yıllarda birtakım kampanyalarla özel sektör desteğinin sağlanması ve eğitim yatırımlarının artırılması yoluna gidilmektedir. Yükseköğretime gidebilen öğrencilerin önemli bir kısmı ise; barınma, burs, ulaşım, öğretim elemanı, bilimsel ve teknik imkânlar, demokrasi ve özgürlükler gibi; ekonomik, eğitim ve öğretim, sosyo-kültürel ve psikolojik olarak sınıflandırılabilecek problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır.

İSTİHDAM

Bugün ülkemizin istihdam ile ilgili en önemli sorunları, işsizlik, sosyal güvenceden yoksun olma ve mesleksizlik oluşturmaktadır. İşsizlik hem toplumsal bir sorun hemde ekonomik boyutlar doğuran bir sorundur çünkü gelir yoksunluğu nedeniyle bir yönüyle fakirliğe yol açarken diğer yönüyle de gençler üzerinde psiko-sosyal etkileriyle de sosyal dışlanmaya sebep olmaktadır. İstihdam, fakirlik ve sosyal dışlanma ile mücadelenin temelini oluşturmaktadır ve istihdam sadece üretim ve gelir yaratmaz, aynı zamanda bütünleşmenin en önemli aracıdır. İşsizlik gençler için önemli bir sorun olmakla birlikte, mesleksizlik de bu sorunu besleyen faktörlerden birisi olarak ifade edilebilir. Özellikle yükseköğretime devam edemeyen gençlerin büyük bir bölümünün aynı zamanda geçerli bir mesleği de bulunmamaktadır.

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş, hırsızlık gibi bir kısmı adli suç kapsamına giren kötü ve zararlı alışkanlıklar da hayati derecede öneme sahip gençlik sorunları arasındadır. Türkiye’de yetişkin nüfusun yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Uyuşturucu kullanımı ise günden güne daha da artmakta ve toplum için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Yine sokakta yaşayan gençler ise sadece bir gençlik sorunu olmaktan çıkmış, geniş kapsamda sosyal, psikolojik, güvenlik ve adalet boyutlarını da içine alan bir ülke gerçeği haline gelmiştir. Çünkü bilindiği gibi bu gençlerin çoğu madde bağımlısı olup, suç işleyerek yaşamını sürdürmekte ve cinsel sömürüye maruz kalmaktadır ve sayıları da son yıllarda azımsanmayacak boyutlara ulaşmıştır.

Hedef

DEYADER Gençlik Hakları Birimi gençlerin toplumsal etkileri bakımından olumsuz sonuçlar doğuran sorunlarının sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve politik alanda desteklenmesi adına ülke genelinde kampanya projeleri hazırlamaktadır. Ülkemizde bütüncül bir gençlik politikası yaratılması konusunda her türlü katkı ve desteği sağlayacak çalışmalar hayata geçirecektir.

İletişim

Aşık Veysel Mahallesi Kemal Sunal Caddesi Semerkand Residence No:3 K:2 D:18 Esenkent Esenyurt / İstanbul

 
Telefon: 0 (532) 441 61 40

 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Destekçimiz
DEYADER © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

E2