MÜLTECİ HAKLARI

SAVAŞ ve GÖÇ

Bugün II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ortaya çıkan en ağır insani krizin tetikleyicisi olarak Suriye’deki çatışma ortamını gösterebiliriz üstelik görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti de bulunmuyor. Milyonlarca insan evlerini terk edip komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı ve bu insanların gelecekleri de maalesef belirsiz. Çocuklar kriz karşısında en ağır bedeli ödeyen ve en ağır yükü taşıyan kesim olmaya devam ediyor. Eğitimleri, duygusal sağlıkları, hatta yaşamları bile risk altında. Kasım 2015 itibarıyla 5,5 milyon kişiyle Türkiye en fazla sayıda Suriyeli barındıran ülke konumunda. Suriyeli sığınmacıların ülkemize yarattığı toplumsal etkilere bakıldığında; dil, kültür ve yaşam tarzı farklıkları toplumsal uyumu güçleştirmektedir, yerel halk arasında çok eşlilik yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak boşanma oranları artmaktadır, çocuk işçiler yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı tetikleyebilecek zemin oluşmuştur, çarpık yapılaşma artmaktadır, bazı sınır illerinde demografik yapının değişmesi endişesi kaygı yaratmaktadır, söz konusu demografik yapıdan kasıt doğurganlık oranı, nüfus artış oranı gibi konularda değişim ortaya çıkmasıdır. Ve elbetteki herkesin büyük endişesi Suriyelilerin yaşam koşullarının zorluğu ve eğitim imkânından faydalanmıyor olması dolayısı ile uzun vadede suç oranlarındaki artış da dâhil bazı sosyal sorunlara uygun oluşmasıdır.

Hedef

DEYADER Mülteci Hakları Birimi olarak bizler sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli mülteciler meselesine dikkat çekme ve çözüme katkı sunma sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. İlk görevimizin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmış mültecilerin çocuklarının ve savaşta yetim kalmış çocukların ‘kayıp kuşak’ haline gelmesini önleyebilmek, entegrasyonlarını sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek, Suriyeli çocukların ve gençlerin eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, kendi potansiyellerini en yüksek düzeye çıkaracak araçlarla donatılmış okullarda eğitim görebilmeleri, terör ve savaşın üzerilerindeki olumsuz etkileri en aza indirebilmek amacı ile kamuoyunu bilinçlendirici ve kaynak yaratıcı ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirmeyi hedeflemek olduğunu düşünüyoruz.

İletişim

Aşık Veysel Mahallesi Kemal Sunal Caddesi Semerkand Residence No:3 K:2 D:18 Esenkent Esenyurt / İstanbul

 
Telefon: 0 (532) 441 61 40

 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Destekçimiz
DEYADER © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

E2